Nieuwste Orison

Orison 3, 2015

Mededeling vanuit het bestuur

Beste Leden,

Er hebben zich inmiddels vrijwilligers gemeld om een nieuwe reactie op te zetten. Dit kost even tijd. We hopen dat in 2016 alles weer gaat zoals we het graag zouden willen. Dit jaar zal er alleen nog een Orison 5 worden uitgebracht en komt Orison 6 dus te vervallen.

Mocht u hier vragen over hebben dan horen we het graag.

Tevens is het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

De termijn van de huidige voorzitter loopt in april 2016 af en zij stelt zich niet herkiesbaar.

Mededeling Oridagcommissie

Op de Oridag 2015 is een oproep gedaan voor uitbreiding van de Oridagcommissie. We zijn blij te kunnen melden dat dit 2 nieuwe commissieleden heeft opgeleverd. We kunnen volop aan de slag met de voorbereidingen voor de Landelijke Oridag op zaterdag 1 oktober 2016. 

Mennorode 2016

Vrijdag - arrangement voor de 1-persoonskamer (VRD1) is VOL.
Friday package Single room (VRD1) is (FULL)

Met vriendelijke groet,
Mennorodecommissie

Abonneren op Origami Sociëteit Nederland RSS