Nieuwste Orison

Orison 2, 2016

Mededeling Oridagcommissie

Op de Oridag 2015 is een oproep gedaan voor uitbreiding van de Oridagcommissie. We zijn blij te kunnen melden dat dit 2 nieuwe commissieleden heeft opgeleverd. We kunnen volop aan de slag met de voorbereidingen voor de Landelijke Oridag op zaterdag 1 oktober 2016. 

Pagina's

Abonneren op Origami Sociëteit Nederland RSS