Nachtster van 3 driehoeken

Erna van Hummel
Nederland

Orison 1998, nr 6