Miranda wordt bedankt als aftredend penningmeester