March 2009

Overzicht van nieuws dat eerder op de voorpagina te zien was.

  • Mededeling van het bestuur

    Er blijkt verwarring te zijn ontstaan omtrent de hoogte van het lidmaatschapsgeld van de OSN. Derhalve dit bericht. De contributie, geldig voor een kalenderjaar, bedraagt € 28,50 per acceptgiro en € 26,50 per automatische incasso. Met een eenmalig inschrijfgeld van € 4,00. Voor buitenlandse leden geldt een ander tarief.