Aardbeving in Japan

Naar aanleiding van het natuurgeweld in Japan, de aardbeving en de tsunami, hebben we vrijdag 11-03-2011  j.l. contact gezocht met onze Japanse vrienden en kennissen, de leden van de OSN, het kantoor van de NOA, en al de mensen die op één of andere manier betrokken en bekend zijn in Nederland.
Uit de reacties komt naar voren dat het met iedereen 'goed' gaat. De meesten wonen in Tokyo of ten zuiden daarvan.
Tomoko Fuse mailde dat het buitengewoon angstig was, Susuma Nakajima  - de man die in 2008 in Mennorode was met z'n "dochter" in bruidsjapon - vertelde dat hij in Tokyo was en niet meer naar huis kon.
En ja, de mensen die wel wat overkomen is kunnen natuurlijk niet reageren.
Maar het is een onvoorstelbare ramp.
We zijn in het gebied geweest, in Sendai onder andere, en wanneer je je realiseert dat het land daar naar verhouding vlak is, kun je je een voorstelling maken hoever het water het land in komt.
Maar de beelden laten wat dat betreft niets aan de fantasie over.
Laten we hopen dat het 'goed' blijft gaan met iedereen.

Janneke & Pieter Wielinga