Overslaan en naar de inhoud gaan

Origami Societeit Nederland

Wie en wat is de OSN?

Op 1 december 1983 is de Nederlandse Origamivereniging opgericht. Sinds die tijd opereert de vereniging onder de naam Origami Sociëteit Nederland, afgekort OSN. De OSN is een zeer actieve vereniging, die bewondering oogst tot ver over onze landsgrenzen. Zo noemt de Nippon Origami Association (NOA) ons 'uniek in de wereld'. Een kwaliteitsstempel van jewelste dus. We zijn daar trots op. 'We', dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de vele leden. Binnen dat ledenbestand hebben tal van mensen taken op zich genomen.
Laten we voor het gemak bovenaan beginnen.

De OSN wordt geleid door een bestuur. Daarnaast zijn er diverse commissies zeer actief.
Dit zijn onder andere:

 • de Redactie van de Orison, het ledentijdschrift.
 • de Origamicommissie. Deze verzorgt de jaarlijkse landelijke Origamidag.
 • de Modellencommissie. Deze beoordeelt de modellen op originaliteit en regelt toestemmingen.

Wat is de doelstelling van de OSN?

De hoofddoelstelling van de OSN, zoals die ook geformuleerd is in de verenigingsstatuten, is het promoten van Origami.

Tevens willen wij u, middels het geven van cursussen, leren vouwen en bekwamen in het lezen van Origami tekeningen. Immers wanneer men de smaak van vouwen goed te pakken heeft, wil men meer en zoekt boeken waarin modellen staan om te vouwen. Welnu, er zijn internationale afspraken om Origami tekeningen te maken en vrijwel iedere auteur houdt zich aan deze afspraken. Toch zijn er wel eens kleine wijzigingen of werkt men zonder steunkleuren.

De OSN staat open voor iedereen. Zeer belangrijk is, dat de OSN bij al haar activiteiten het competitie-element schuwt. We willen uitdrukkelijk een vereniging zijn voor de prilste beginner en de verst gevorderde.

Wat doet de vereniging in de praktijk?

 • Het verzorgen van cursussen. Deze zullen, naar wij hopen, bijdragen aan het plezier dat u aan Origami zult beleven.
 • Landelijke Origamidag organiseren.
 • Jaarlijkse ledenvergadering houden.
 • Informatie verstrekken over Origami en materialen.
 • Uitgave van een kwartaal tijdschrift voor de leden, de Orison.
 • Contact onderhouden met buitenlandse Origami-organisaties.
 • Informatie verstrekken op beurzen, braderieën, jaarmarkten, enz.
 • De OSN heeft eigen informatiefolder.
 • Lezingen en demonstraties geven.
 • Ledenwerving via advertenties en Origamidocenten.
 • Vouwkringen, gegeven door Origamidocenten. Vouwochtenden, -middagen en/of -avonden.
 • Regionale vouwdagen en -weekends organiseren (Origamidocenten).