Inzending modellen voor publicatie

Houtsnede van de Japanse kunstenaar Katsushika Hokusai (1760-1849) Als u zelf een model ontworpen heeft en dat graag gepubliceerd wilt zien in de Orison dan kunt u van dit formulier gebruik maken en opsturen naar de modellencommissie. U kunt hetzij diagrammen opsturen, hetzij het model stapsgewijs (iedere stap!) voorvouwen.

De modellencommissie beoordeelt uw creatie op orginaliteit en geschiktheid. Als uw model gepubliceerd wordt, hoort u dat van te voren en u krijgt een presentie-exemplaar van het tijdschrift met uw model.

U kunt uw inzendingen ook per E-mail sturen naar de modellencommissie, modellen [at] origami-osn.nl, maar aangezien wij uw handtekening nodig hebben voor de toestemming, dient u toch het formulier in te vullen en per post (of een ondertekende afdruk van de E-mail) op te sturen naar:

OSN
t.a.v. modellencommissie
Postbus 24054
3502 MB Utrecht

Als u het formulier invult, kunt u aangeven of de diagrammen gebruikt mogen worden voor schriftelijke publicatie en/of digitale publicatie. Schriftelijke publicatie omvat:

  • het tijdschrift van de OSN, de Orison,
  • het modellenboekje, dat uitgereikt wordt aan deelnemers van een OSN evenement, zoals het OSN weekend, en de Oridag
  • gebruik tijdens workshops van het OSN weekend.

Ten overvloede: als u toestemming geeft voor schriftelijke publicatie, betekent dat uw model niet alleen in de Orison gepubliceerd kan worden, maar ook voor een van de andere publicaties gebruikt kan worden.

Digitale publicatie omvat publicatie op de website van de OSN, www.origami-osn.nl.

Vul nu het formulier in.