Publicatie procedure

Als de Orisonredactie of de evenementencommissies besluiten een bepaald model te gebruiken, dan wordt gekeken of daarvoor toestemming gegeven is.

Als er toestemming gegeven is, dan wordt het model klaargemaakt voor publicatie. De Orisonredactie laat u dan weten in welk nummer uw model wordt gepubliceerd. De modellencommissie laat u weten wanneer uw model online komt. Zodra uw model gepubliceerd wordt in de Orison en/of in een evenementenboekje, krijgt u een exemplaar van het tijdschrift en/of het boekje toegestuurd.

Als blijkt dat er nog geen toestemming gegeven is voor een bepaald model, dan neemt de modellencommissie contact met u op en vraagt of u alsnog voor dit model uw toestemming wilt verlenen door het formulier op deze website in te vullen, te ondertekenen en naar de modellencommissie op te sturen.