Modellen uit het boekje op de kijktafel in de vouwruimte