Een woord van welkom door de voorzitter van de OSN