maart 2011

Overzicht van nieuws dat eerder op de voorpagina te zien was.

  • Aardbeving in Japan

    Naar aanleiding van het natuurgeweld in Japan, de aardbeving en de tsunami, hebben we vrijdag 11-03-2011  j.l. contact gezocht met onze Japanse vrienden en kennissen, de leden van de OSN, het kantoor van de NOA, en al de mensen die op één of andere manier betrokken en bekend zijn in Nederland.
    Uit de reacties komt naar voren dat het met iedereen 'goed' gaat. De meesten wonen in Tokyo of ten zuiden daarvan.